Alapító-OKISZ

 

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) országos munkaadói szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései, valamint alapszabálya szerint működik, tagszervezetei önkéntes elhatározásából alakult, 2010. évben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Érdekeltségünkbe tartozik több ezer vállalkozás, akik a nemzetgazdaság fontos szereplői, elsősorban a kis- és középvállalkozások kategóriájában, de az ide tartozók mellett sorainkban jelentős számban találhatók mikro vállalkozások, új típusú szövetkezetek csakúgy, mint a jelentős termelési értéket előállító, a nemzetközi piacon is jól szereplő nagyobb szervezetek.

A Magyar Iparszövetség székháza megépülése óta azzal az elsődleges céllal működik, hogy a magyarországi kis- és középvállalkozások számára folyamatos tanácsadást, szakmai fejlődést és kapcsolati lehetőségeket biztosítson. Otthonra lelt a házban számos induló vállalkozás, de még többen érkeztek a házba konferenciákra, szakmai továbbképzésekre, iparjogi, pénzügyi, könyvelési vagy az utóbbi időben egyre gyakrabban pályázati tanácsadásért. Így tehát, a Budapest frekventált részén működő épület évtizedek óta végez inkubációs tevékenységet, a szakmai érdekképviseletek közül az egyik leghatékonyabb módon. Ezt a több évtizedes munkát és tapasztalatot, valamint a tulajdonunkban álló székházat kívánjuk egy kiválóan prosperáló, a XXI. század követelményeinek megfelelő kisvállalkozói inkubátorház szolgálatába állítani.

Szövetségünk egyik célja, hogy Magyarország jövőbeni gazdasági és társadalmi életében is meghatározó szerepet vállaló, tekintélyes, európai színvonalú, hagyományaiban és értékeiben gazdag, pártoktól független kis- és középvállalkozói munkaadói érdekképviseleti szervezete legyen.

Ennek érdekében:

Képviseljük az ipari termelésre, termékeik, szolgáltatásaik értékesítésére szövetkező, magántulajdonon alapuló társas vállalkozásokat, valamint más kis- és közepes vállalkozást. Valódi lobby-tevékenységet folytatunk szervezeteink érdekeinek védelmére, gondjaink orvoslására anélkül, hogy a nemzetgazdaság általános érdekeit figyelmen kívül hagynánk, a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása és tőkeszegény voltuk enyhítése érdekében forráshoz jutási lehetőséget (mikrohitel) és pályázati kezességvállalást biztosítunk, jogi tanácsadással támogatjuk tagszervezeteinket a számukra releváns kérdésekben (JOGPONT Hálózat). Az aktuális pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, továbbá segítséget nyújtunk a pályázat megírásában.

A Magyar Iparszövetség alapítója az UNIO Garancia Szövetkezetnek. Az UNIO Garancia Szövetkezet - melynek központja a Magyar Iparszövetség (OKISZ) székháza - célja, hogy a vállalkozásoknak akár uniós akár hazai forrású pályázatokhoz, vagy a vállalkozás működéséhez szükséges hitelekhez biztosítékot nyújtson.

Az elmúlt három évben több mint 400 vállalkozás, 4 milliárd forintot meghaladó mértékű pályázati támogatása mögött vállalt garanciát az UNIO Garancia Szövetkezet. Aktívan közreműködünk a JEREMIE program működtetésében, a MIFIN Zrt. vezetésében és szolgáltatásai közvetítésében, melynek eredményeként több mint 1000 vállalkozónak nyújtottunk kedvezményes hitelt.

Ezen kívül célunk, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő tagszervezetek, az általuk megalakított regionális szövetségek, szakmai tagozatok, és a tagszervezetekhez tartozó kis- és középvállalkozások gazdasági és társadalmi érdekeit képviselje, érdekeit védje és érvényesítse, részükre kedvező gazdálkodási környezet és az Európai Uniós alkalmazkodást elősegítse, gazdálkodásukat könnyítő és eredményességüket javító szolgáltatásokat nyújtson, oktatási, képzési, szakképzési feladatokat koordináljon, ellásson.

A Szövetség törekvése: modern, naprakész információkat biztosító, szolgáltatások széles körét közvetítő, a hazai kkv-k működését, fejlesztését segítő érdekképviselet működtetése.

 

Alapszabály

A Magyar Iparszövetség „Inkubátorházának” fejlesztése KMOP-1.5.3/A-09-2009-0004. A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.