Bemutatkozás

 

 

A Magyar Iparszövetség "Inkubátorháza"

Az OKISZ Inkubátorház fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket, elsősorban életciklusuk kritikus, kezdeti szakaszában.

Szolgáltatásaink fejlesztése kapcsán állandó tanácsadási, piacra jutási és vállalkozásfejlesztési szolgáltatást nyújtunk a betelepült és a külső vállalkozások számára egyaránt. 

Inkubátorházunk segíti a vállalkozások működését, teret és szolgáltatásokat nyújt növekedésükhöz, segíti a gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb bekapcsolódásukat, információk és szolgáltatások biztosításával ösztönzik az üzleti szolgáltatokkal és vállalkozásfejlesztési intézményekkel való szorosabb együttműködésüket.

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt támogatója egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.) másrészről, mint közreműködő szervezet, a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (1146, Budapest, Hermina út 17.).

NFÜ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
1077, Budapest, Wesselényi u. 20.22.

Pro Régió

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146, Budapest, Hermina út 17.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) országos munkaadói szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései, valamint alapszabálya szerint működik, tagszervezetei önkéntes elhatározásából alakult, 2010. évben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját.

Érdekeltségünkbe tartozik több ezer vállalkozás, akik a nemzetgazdaság fontos szereplői, elsősorban a kis- és középvállalkozások kategóriájában, de az ide tartozók mellett sorainkban jelentős számban találhatók mikro vállalkozások, új típusú szövetkezetek csakúgy, mint a jelentős termelési értéket előállító, a nemzetközi piacon is jól szereplő nagyobb szervezetek.

A Magyar Iparszövetség székháza megépülése óta azzal az elsődleges céllal működik, hogy a magyarországi kis- és középvállalkozások számára folyamatos tanácsadást, szakmai fejlődést és kapcsolati lehetőségeket biztosítson. Otthonra lelt a házban számos induló vállalkozás, de még többen érkeztek a házba konferenciákra, szakmai továbbképzésekre, iparjogi, pénzügyi, könyvelési vagy az utóbbi időben egyre gyakrabban pályázati tanácsadásért. Így tehát, a Budapest frekventált részén működő épület évtizedek óta végez inkubációs tevékenységet, a szakmai érdekképviseletek közül az egyik leghatékonyabb módon. Ezt a több évtizedes munkát és tapasztalatot, valamint a tulajdonunkban álló székházat kívánjuk egy kiválóan prosperáló, a XXI. század követelményeinek megfelelő kisvállalkozói inkubátorház szolgálatába állítani.

Szövetségünk egyik célja, hogy Magyarország jövőbeni gazdasági és társadalmi életében is meghatározó szerepet vállaló, tekintélyes, európai színvonalú, hagyományaiban és értékeiben gazdag, pártoktól független kis- és középvállalkozói munkaadói érdekképviseleti szervezete legyen.

Ennek érdekében:

Képviseljük az ipari termelésre, termékeik, szolgáltatásaik értékesítésére szövetkező, magántulajdonon alapuló társas vállalkozásokat, valamint más kis- és közepes vállalkozást. Valódi lobby-tevékenységet folytatunk szervezeteink érdekeinek védelmére, gondjaink orvoslására anélkül, hogy a nemzetgazdaság általános érdekeit figyelmen kívül hagynánk, a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása és tőkeszegény voltuk enyhítése érdekében forráshoz jutási lehetőséget (mikrohitel) és pályázati kezességvállalást biztosítunk, jogi tanácsadással támogatjuk tagszervezeteinket a számukra releváns kérdésekben (JOGPONT Hálózat). Az aktuális pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, továbbá segítséget nyújtunk a pályázat megírásában.

Célunk, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő tagszervezetek, az általuk megalakított regionális szövetségek, szakmai tagozatok, és a tagszervezetekhez tartozó kis- és középvállalkozások gazdasági és társadalmi érdekeit képviselje, érdekeit védje és érvényesítse, részükre kedvező gazdálkodási környezet és az Európai Uniós alkalmazkodást elősegítse, gazdálkodásukat könnyítő és eredményességüket javító szolgáltatásokat nyújtson, oktatási, képzési, szakképzési feladatokat koordináljon, ellásson.

A Szövetség törekvése: modern, naprakész információkat biztosító, szolgáltatások széles körét közvetítő, a hazai kkv-k működését, fejlesztését segítő érdekképviselet működtetése.

 

Alapszabály

A Magyar Iparszövetség „Inkubátorházának” fejlesztése KMOP-1.5.3/A-09-2009-0004. A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.